10 ஒரு யுகம் உன்னோடு வாழப் போதாதடி….

யாரும் இல்லா கடற்கரை நகரம்

நீயும் நானும் இருவர் மட்டும்

கடல் அலைகள் நம் இருவரின்

காலடிச்சுவடுகள் தொட்டு விளையாட

 

உன் பாதச் சுவடுகள் பட்டு

கடல் மகிழ்ச்சி நுரை பொங்க

என் தீண்டலில்

உன் புன்னகை மலரும் பூத்திருக்க

 

ஒரு யுகம் உன்னோடு

வாழப் போதாதடி….

 

கடற்கரைத் தீவில் காதலர் நகரத்தில்

யாரும் அறியா ஆதாம் ஏவாளாய் நாம்

நேரம்  அறியாமல் நாம் இருவரும்

கடற்கரை மணலில் சிறுபிள்ளைகளாய்

 

உன்னில் என்னையும் என்னில் உன்னையும்

தொலைத்து விட்டு தேடி தேடி அலைவோமடி தேவதையே

 

தொலைப்பதில் ஒரு சுகம், தேடலில் ஒரு சுகம்

கற்றுத் தந்தாயடி காதலியே…

 

உன்னைக் காதல் செய்ய ஒரு யுகம்

என்றும் போதாதடி பேரழகே….

 

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *