15 ஞாபகங்களின் சாரலில்

உன் காதல் அழைப்பின் இசையில்

என் கவிதைகளை

உன் பாதையில் பயணிக்க வைத்தேனடி..

பாதி தூரம் சென்றதும்

உன் கால் தடம் கூட மண்ணில்

பதிக்காமல் காணாமல் போனாயோடி ?

 

உன்னைத் தொடரவும் முடியாமல்

விலகவும் தோன்றாமல்

என் கவிதைகளின் தேடல் என்றும் நீயாகவே இருக்கிறாய்..

 

நீ எனக்காய்த் தந்த சிறந்த பரிசுகள்

உன் ஞாபகங்கள் மட்டுமே….

 

ஞாபகங்களின் சாரலில்……

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.