23 இயற்கையின் திருமண வாழ்த்து….

வான்எங்கும்  இடிமுழக்கங்களாய்

மங்கள முரசு கொட்ட

இன்னிசை குயில்களும், பறவைகளும்

வாழ்த்து கானங்கள் பாட

 

சாலை ஒர மரங்கள் யாவும்

வழியெங்கும் பூக்கள் உதிர்த்து

பரவசமூட்ட…

 

இதோ இந்த திருமண நாளில்

இயற்கையின் வாழ்த்துக்களாய்

மேகப் பூக்களின்

இந்த வான் மழைத் தூறல்…

 

 

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.