5 என் கண்ணீர் துளிகள் மதிபிழந்ததே….

உன் நினைவே ஒரு சாபம், உன் பிரிவை

என் மனம் ஒரு முறை நினைத்தாலே..

 

 

பார்வையில் பட்டவை எல்லாம் நிறமற்று தோன்றுகின்றன  பெண்ணே

உன்னைப் பிரிந்து பல நாட்கள் ஆனதால்…

 

 

மழைக் காலமும் வெறுக்குதடி என் மனதும் இங்கு தவிக்குதடி

உன் மடியில் என்றும் தலை சாய்க்க நேசிக்கும் மனது…

 

 

என் கர மெல்லாம் வலுவிழந்தன,  உன் கரம் பற்றிக் கொள்ள

என் வாழ்வில் நான் தவறியதால்…

 

 

சிட்டுக் குருவியாய் பறந்து திரிந்த என் மனது

சிறகொடிந்து கிடக்கிறது, உன் பிரிவே ஒரு துயரமாய்…

 

 

எதையும் முழுமையாய் செய்கிறாய் நீ,

என்னை நீ வருத்த போதும் , மனம் மயங்கி நேசித்த போதும்..

 

உன்னை ஒரு நொடி மறக்காது என் மனது…

 

கனவில் மட்டும் முத்தங்களை தந்துவிட்டு,

நிஜத்தில் மட்டும் ஏன் வலியை தருகிறாய் என் தேவதையே..

 

 

ஓவியமே உன்னை என் மனதில் இருந்து அழித்தேனடி

என் ஆறறிவை உன் காதலில் இழந்தேனடி..

 

நம் பிரிவின் நிமிடங்கள் பல யுகமாய் கழிகிரதடி…

 

உன் நினைவுகள் மட்டும் நிரந்தரமாகிறது,

 

மகிழ்ச்சியின் அலைகளை மறந்துவிட்டு..

 

என் கண்ணீர் துளிகளும்,

உன் கல் நெஞ்சத்தில் மதிப்பிழந்து……

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.