சமர்ப்பணம்

நட்பின் இலக்கணம் கற்றுத் தந்த
என் உயிரினும் மேலான நண்பர்கள் ஐவருக்கும்,
எனது முயற்சித் திரிகளை
எனது வாழ்வெனும் அகல்விளக்குகளில்
தீண்டி விடும்
என் பெற்றோருக்கும் , எனது இந்த
முதல் நூலை சமர்பிக்கிறேன்…

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.